A token of appreciation given to the Asoka Vidyalaya Old Boys Association

A token of appreciation given to the Asoka Vidyalaya Old Boys Association at the Inter House Swimming Competition 2023 held today (7th) at the Ananda College Swimming Pool Complex.
———————————————————–
අසෝක විද්යාලයීය පිහිනුම් තරඟාවලිය සඳහා අනුග්රාහකත්වය ලබා දීම වෙනුවෙන් අසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමය වෙත තුති පිදූ අවස්ථාව