විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සංවිධානය කර ඇති ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා මූල්‍යමය අනුග්‍රහය

විදුහල්පතිතුමන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි අප විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සංවිධානය කර ඇති ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මූල්‍යමය අනුග්‍රහය ප්‍රධාන ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් ඊයේ (මාර්තු 12) දිනයේදී ලබා දෙන ලදී.

අසෝක උත්ප්‍රේරණ

ගරු විදුහල්පතිතුමන් ගේ උපදෙස් පරිදි අප පාසලේ නව දහවන ශ්රේණියේ සිසුන් සඳහා “අසෝක උත්ප්රේරණ” වැඩසටහනක් පෙබරවාරි මස 29 වන දින සිට මාර්තු මස 6 වන දින දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු සිදුකර ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්යය මූල්යමය අනුග්රාහකත්වය ආසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමය මගින් අද (29) දින ලබා දෙන ලදී.

වෝටර්ස් එජ් අක්කර 4ක් අසෝක විද්‍යාලයට

මෙතෙක් අසෝක විද්යාලයීය ක්රීඩා පිටිය ලෙස භාවිතා කල අක්කර 4 කට ආසන්න “වෝටර්ස් එජ්” භූමි ප්රමාණය ඊයේ (26) දින නිල වශයෙන් අසෝක විද්යාලයට ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි විය.
මේ කර්තව්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පසු ගිය මාස කිහිපය තුල අසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමයත් , විදුහල්පතිතුමන් ඇතුලු කළමණාකරණ මණ්ඩලයත් , අසෝක විද්යාලයීය පාසල් සංවර්ධන කමිටුවත්, ගරු නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්ය ප්රසන්න රණතුංග අමාත්යතුමන් සහ එතුමන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය සමග විවිධ අවස්ථාවන් හීදී සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත් වන ලදී.
එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස අසෝක විද්යාලය පරිහරණය කරන ලද එම “වෝටර්ස් එජ්” භූමි භාගය අද දින අප විද්යාලයට නිල වශයෙන් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිණ.
තවද එම ක්රීඩා පිටිය විද්යාලයේ ක්රිකට් සහ රගර් ක්රිඩාවට උචිත ආකාරයට අංග සම්පූර්ණ නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් ක්රීඩා පිටියක් ලෙස වැඩි දියුණු කිරීමට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තුවේ.
එම සාකච්ඡා වට අතර වාරයේදී ගත් ජායාරූප පහතින් දැක්වේ.
වැඩි විස්තර – http://tinyurl.com/ybm7tcny
වැඩි විස්තර – http://tinyurl.com/ybm7tcny

Annual General Meeting of the Asoka Vidyalaya Old Boys Association- 2024

සිහි කැඳවීමයි!
අසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමයේ සියලු සාමාජිකයින් වෙතයි,
අසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2024 මාර්තු මස 3 වන ඉරු දින පස්වරු 3.00 ට විද්යාලයීය ශ්රවණාගාරයේ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු යොදා ඇත.
ඒ සදහා ආදි ශිෂ්ය සංගමයේ සියලු සමාජිකයන් වෙත ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නෙමු.
කිත්සිරි ජයසුන්දර,
සම ලේකම්
අසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමය
——————————————————————————
Kind Reminder!
To all members of the Asoka Vidyalaya Old Boys Association,
We are pleased to inform you that all arrangements have been finalized for the, scheduled to take place on March 3rd, 2024, at 3:00 p.m. on wards in the college auditorium.
We extend a respectful invitation to all members of the Old Boys Association to attend this meeting.
Kithsiri Jayasundara
Joint Secretary
Asoka Vidyalaya Old Boys Association

Donation for Chess team

අසෝක විද්යාලයේ වයස අවුරුදු 17 න් පහළ චෙස් කණ්ඩායම සමස්ත ලංකා පාසල් චෙස් කණ්ඩායම් තරගාවලියේදී සමස්ත ලංකා දෙවැනි ස්ථානය හිමිකර ගනිමින්, අප පාසලේ මෙතෙක් චෙස් ක්රීඩාවෙන් විද්යාලය ලැබූ විශිෂ්ටතම ජයග්රහණය ලබාගෙන ඇති බැවින්, එම සාමාජිකයන් හත් දෙනා සහ පුහුණුකරු ඇගයීම සඳහා අසෝක විද්යාලයේ ආදි ශිෂ්ය සංගමය මගින් මූල්යමය අනුග්රහකත්වය ලබා දුන් අවස්ථාව.

Donation for Scout Association

22 වන පෝතක බාල දක්ෂ සංගමය මගින් පවත්වනු ලබන 10 වන ජාතික ජම්බෝරි පෝතක දිනය 2024 පෙබරවාරි මස 21,22 සහ 23 යන තෙදින තුල ත්රිකුණාමලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා අප පාසලේ සිසුන් 28 දෙනෙකු සහභාගිවීමට නියමිතය. මේ සඳහා සමස්ත ඇස්‌තමේන්තු ගත වියදමින් ආහාර පාන සඳහා රුපියල් 100,000 ක මූල්ය අනුග්රාහකත්වයක් අසෝක විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමය මගින් විදුහල්පතිතුමන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි අද දින (පෙබරවාරී 9) ලබා දෙන ලදී.